Dünya’da seramik imalatına yönelik ilk uygulamalı eğitim 1800′lü yıllarda İngiltere ve Avrupa’da verilmiştir. Seramik mühendisliği eğitimi ise 1894′te ABD’deki Ohio State Üniversitesi’nde akademik bir disiplin olarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’de 1994′te Dumlupınar ve Anadolu Üniversiteleri Seramik Mühendisliği Bölümleri, bu eğitimi akademik bir disiplin altında toplamıştır. Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde açılan seramik mühendisliği bölümü de bir süre seramik mühendisliği eğitimi vermiştir.

Anadolu Üniversitesi 2001′de, Afyon Kocatepe Üniversitesi de 2006′da seramik mühendisliği bölümlerini kapatarak, malzeme bilimi ve mühendisliği bölümlerine dönüştürmüşlerdir. Günümüzde, Türkiye’de dört yıllık lisans eğitimine sadece DPÜ Seramik Mühendisliği Bölümü öğrenci alarak devam etmektedir. Ayrıca DPÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliklerine göre seramik mühendisliği anabilim dalına, hem yüksek lisans hem de Şubat 2007′den itibaren doktora öğrencileri alınmaktadır.