Posts Tagged ‘ceramic engineering’

Türkiye’nin Tek Seramik Mühendisliği Bölümü…

Türkiye’nin seramik mühendisliği alanında tek bilim yuvası olan DPÜ, ilk mezunlarını 1998′de vermiştir. 13 yılda 738 öğrencinin mezun olduğu bölümde aynı zamanda 42 öğrenci de yüksek lisanlarını tamamlamıştır. Bölümün 2009-2010 yılında kayıtlı öğrenci sayısına gelince; lisansta 415, yüksek lisansta 37 ve doktorada 10 kişidir.

Read more

Türkiye’de Seramik Mühendisliği’nin Geçmişi

Dünya’da seramik imalatına yönelik ilk uygulamalı eğitim 1800′lü yıllarda İngiltere ve Avrupa’da verilmiştir. Seramik mühendisliği eğitimi ise 1894′te ABD’deki Ohio State Üniversitesi’nde akademik bir disiplin olarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’de 1994′te Dumlupınar ve Anadolu Üniversiteleri Seramik Mühendisliği Bölümleri, bu eğitimi akademik bir disiplin altında toplamıştır. Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde açılan seramik mühendisliği bölümü de bir süre seramik mühendisliği eğitimi vermiştir.

Read more

Seramik Mühendisliği Nedir?

Seramiklerin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili bir mühendislik dalı olan seramik mühendisliği, günümüzde uygulamalarıyla geleneksel endüstri alanlarından teknolojinin her alanını kapsayan projelere kadar genişlemiştir. En önemli fonksiyonları araştırma, ürün geliştirme ve üretim mühendisliği olan seramik mühendisleri ise genellikle, endüstriyel seramik tasarımı, seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, seramik mutfak gereçleri, refrakterler, tuğla ve kiremit, çimento, elektronik seramikler, biyo-malzemeler, cam ürünler, aşındırıcılar ve nükleer enerji için yakıt elementleri konularının bir veya birkaçında uzmanlaşmaktadır.Seramik Nedir?

Read more

Return top