1.2379 – CPOH Takım Çeliği Kıyaslaması

Read more

Cam Seramik

Cam seramikler camlardan kontrollü kristallendirme yolu ile elde edilen çok kristalli seramiklerdir. Kontrollü kristallendirme camların ısıl işleme tabi tutulmasıdır.ve 2 safhadan oluşur: ilk safhada camlar belirlenene
Read more

Takım Çelikleri ve Bakır Alaşımları Eğitim Takvimi Belli Oldu…

Merhaba Sevgili Arkadaşlar;

Sağlam Metal‘in düzenlediği, Takım Çelikleri ve Bakır Alaşımları eğitimi İzmir genelinde 12 Endüstri ve Teknik liselerin Makine Teknolojisi Alanlarında,  Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Makina Mühendisliği, Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği, Celal Bayar Üniversitesi Malzeme Mühendisliği ve Makine Mühendisliğinde gerçekleştirilecek. Eğitim Kapsamında; Read more

BMW istedi, Aksa karbon elyafta kapasite artırıyor

Karbon elyafta yüzde 10 pazar payı hedefleyen Aksa Akrilik, büyük otomotiv ve enerji firmalarının bu alanda artan talepleri doğrultusunda kapasite artışına gideceğini açıkladı.

Read more

iPhone 5 dedikoduları açığa kavuştu..

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dedikodu çarkları son hızla dönerken, iPhone 5 hakkında bazı gerçeklere erişmeyi başardık.

Read more

KATILAŞMA VE ERGİME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Maden ve alaşımlarının sıcaklıkları ısı verilerek yükseltilir. Belli bir sıcaklığa yükselen maden veya alaşım, ergime ısısını alarak katı halden sıvı hale geçer. Sıvılaşan maden veya alaşımın sıcaklığı döküm derecesine yükseltilir. Buna maden alaşımlarının ergitilmesi veya kısaca ERGİTME denir. Hemen hemen tüm metal ve alaşımları bazı seramik ve polimer malzemelerinin üretimlerinin bir aşamasında sıvıdır. Sıvı, katılaşma sıcaklığının altına soğutulduğunda katılaşır. Katılaşma süreci içerisinde ortaya çıkan yapı mekanik özellikleri etkiler ve istenilen özellikleri elde etmek için başka işlemlere de ihtiyaç duyulabilir. Özellikle tane boyutu ve şekli katılaşma ile kontrol edilebilir.

Read more

Return top