Nikel esaslı süper alaşımlar korozyon, aşınma ve yüksek sıcaklık uygulamalarına karşı mukavemetli malze-melerdir. Çeşitli metallerin düşük oranlarda ilave edilmesiyle bu alaşımların özellikleri daha fazla iyileştirile-bilir ve kullanım alanları genişletilebilir. Bu çalışmada nikel esaslı bir Ni-Cr süper alaşımına döküm yönte-miyle % 7,5-8,5-9,5 oranlarında molibden katılarak üç çeşit alaşım üretilmiştir. Daha sonra Mo katkısının alaşımın mikroyapı, mekanik özellik ve elektriksel iletkenliklerini nasıl etkilediğini anlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda elektron mikroskobu (SEM), enerji dispersive X-ray spektrum (EDS), x-ışınları (XRD) ve iletkenlik ölçüm cihazları kullanılmıştır. İncelemeler sonucunda Mo katkı oranına göre alaşımın çekme dayanımımın arttığı, mikroyapıda da bazı değişmeler olduğu, alaşımın iletkenliğinde ise artan Mo oranına göre bir miktar düşme olduğu belirlenmiştir.

Araştırmanın devamı için Tıklayınız!…