Eğer ki yaşıyorsak iletişim kuruyoruz demektir. Kurduğumuz iletişim sağlıklı olabilmesi için neler yapıyoruz? Önemli olan bu. Her sorunu karşıda aramamalı veya kendimizde arayıp yılgınlığa düşmemeliyiz. İletişim kurduğunuz kişiye doğru yaklaşmalı ve iletişimi sonlandırmalıyız. Hiç bir iletişimin ucu açık kalmamalıdır. Buna en basit ve iyi örnek sabahleyin işe gittiğinizde arkadaşlarınıza güler bir yüzle günaydın diyerek iletişime başlamak, akşam olunca da güler bir yüzle iyi akşamlar dileyerek iletişimi kapatmak en güzel örnektir. Bu süreç içerisinde yaptığımız hatalar; yetersiz tarz, hatalı odaklanma, kötü konuşmacı, kötü dinleyici, canayakın olamamak, net olamama, akışı bozmak, saygıda kusur etmek, inandırıcı olamamak, başlıkları altında toplanabilir.

İnandırıcı Olamamak

 1. Sonuçlar ve faydalar üzerine abartılı sözler vermek
 2. Gerçekleri ve beklentileri olandan daha fazla göstermek
 3. Yalan söylemek, farklı yansıtmak, dürüst olmamak
 4. İçten olmamak, sinsi görünmek
 5. Rahatlamak için tasdik edilmeye ihtiyaç duymak
 6. Gergin olmak ve bunu bastırmaya çalışmak
 7. Ümitsiz, yoksun gözükmek
 8. Samimiyetsiz, yapmacık ses tonu kullanmak
 9. Kendinden ve yaptıklarından çok fazla bahsetmek
 10. Fazla açıklama yapmak, mazeret bulma çabasına girmek

Saygıda Kusur Etmek

 1. Sert ve eleştirel davranmak
 2. Hassas olmamak, acımasızlık
 3. Kaba konuşmak
 4. Söylenenleri duymazdan gelmek
 5. Hükmedici veya müdahale edici olmak
 6. Cinsiyet ayrımı yapmak, toleranssız, müsamahasız olmak
 7. Eşelemek, kurcalamak
 8. Yersiz yorumlar ve şakalar yapmak
 9. Destek veya övgü konusunda cimri olmak
 10. Manipüle edici davranmak, yönlendirmek için sahte yollara başvurmak

Akışı Bozmak

 1. Aşırı pozitif ve yüreklendirici olmak
 2. Fazla hızlı olmak, ortalığı velveleye vermek
 3. Konuşurken çevresini duyamamak
 4. Dikkatini yoğunlaştıramamak, ilginin çabuk dağılması
 5. İnsanlara veya onların duygularına değil sadece kendisine verilen bilgiye tepki vermek
 6. Bütüncül bakamamak, ana-fikri hemen yakalayamamak
 7. Karşısındaki kişi meseleyi anladıktan sonra bile anlatmaya devam etmek
 8. Konudan konuya atlamak
 9. Sürekli sorular sorarak konuyu bölmek
 10. Karşısındakinin sözünü bölüp başka bir konuyla ilgili soru sormak

Net Olamama

 1. Sıkıcı, demode, ağır aksak olma/konuşmak
 2. Basmakalıp sözler/cevaplar/klişeler kullanmak
 3. Kafa karıştırıcı ve komplike ifadeler tercih etmek
 4. Dalgın konuşmak, kendini tekrarlamak, konudan sapmak
 5. Yanlış duymak, yanlış etiketlemek, varsayımlarda bulunmak
 6. Anlatılanları tüketmek veya kendine uyarlamak
 7. Dogmatik, doğrusal, tekilci olmak
 8. Yüzeysel, üstünkörü açıklamalar yapmak
 9. Çok fazla ve gereksiz yorumlar yapmak
 10. Fikir verirken aceleci olmak

 Canayakın Olamamak

 1. Soğuk davranmak
 2. Kişiliksiz, yüzeysel, düz, renkten yoksun olmak
 3. Fazla ölçülü ve kontrollü davranmak
 4. Şüpheci yaklaşmak, güven duymamak
 5. Negatif, bitkin, umarsız olmak
 6. Kusurları hemen dile getirmek
 7. Katı bir tutum sergilemek
 8. Fazla teknik bir dil kullanmak
 9. Analitik olmak, duyguları es geçmek, aşırı mantıksal olmak
 10. Yargılamak, etiketlemek, kategorize etmek

Kötü Dinleyici

 1. Nadiren dinlemek
 2. Sadece aşina olduğu konuları dinlemek; diğerlerini kaçırmak
 3. Çoğulcu odaklanma (Aynı anda birden fazla düşünce/problem/konuyu dinleyememek)
 4. Gözü kapalı dinleme (Neyi, niye dinlediğinden emin olamamak)
 5. Tepkisiz kalmak.
 6. Dinlemiyor gibi gözükmek
 7. Her an cevap hazırlığı içinde olduğundan söylenenleri kaçırmak
 8. Olumsuz tepkiler vermek, söz kesmek
 9. Konuyu sık sık bölmek
 10. Karşısındakinin sözlerine dair çok sık düzeltme yapmak 

Kötü Konuşmacı

 1. Konuyu kavram ve konu bütünlüğü içinde ifade edememek
 2. Jargon ve sivri ifadeler kullanmak
 3. Çok genel, spesifik olmayan ifadeler kullanmak
 4. Yetersiz kelime bilgisine sahip olmak
 5. Ayırımların (kavramlar, sözcükler arasındaki) farkında olmamak
 6. Bahsedilen konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak
 7. Ben merkezli ifadeler kullanmak
 8. İnsanların tepkilerine karşı ilgisiz kalmak
 9. Kendi duygularına karşı ilgisiz kalmak
 10. Anahtar ifadeleri ve ipuçlarını görmezden gelmek

Hatalı Odaklanma

 1. Kaynak yerine semptom-merkezli olmak
 2. Kaynak yerine problem-merkezli olmak
 3. Şimdi yerine geçmiş-odaklı olmak
 4. Şimdi yerine gelecek-odaklı olmak
 5. Sonuç yerine sebep-merkezli olmak
 6. Eski moda, kulaktan dolma bilgilere ve dedikodulara önem verme
 7. Pratik değil teorik konuşmak
 8. Önemli ayrıntıları süratli geçmek, önemsizlere takılıp kalmak
 9. Dolaylı, imalı ifadeler kullanma

Yetersiz Tarz

 1. Ağırkanlı davranmak
 2. Mekan ve enerji tüketmek
 3. Yardımcı olmak yerine eğitmek
 4. Yönlendirmek yerine eğitmek
 5. Anlatmak yerine sorun çıkartmak
 6. Fazla heyecanlı ve gergin konuşmak
 7. Çok yavaş konuşmak
 8. Çok hızlı konuşmak
 9. Patron edalı, dominant, kontrolcü olmak
 10. Aşırı şeker, canım-cicimli konuşmak
 11. Ders verir tarzda, her an seminer verir gibi konuşmak
 12. Çok konuşup az dinlemekSinirlendiren Ses/Ton 
 13. Zayıf ve etkisiz ses tonu
 14. Yüksek, patlar gibi bir ses
 15. Süreğen değil, kesik kesik konuşmak
 16. Fazla tiz ve dikkat çeken bir ses tonuyla konuşmak
 17. Duraksayan, kendinden emin olmayan bir tarzda konuşmak
 18. Derin soluyarak ve tükürük saçarak konuşmak
 19. Kelimeleri yuvarlayarak konuşmak
 20. Negatif, kötümser bir ses tonu kullanmak
 21. Ağır, fazla ciddi bir sesle konuşmak