İlk Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir’de düzenlendi. 13 Nisan 2011 günü, yine teskon’da biz Tesisat Mühendisleri bir araya geliyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz ellere yenisini ekleyerek…

Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Psikrometri),

Binalarda enerji performansı Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel amacı Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda,

Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması

 • Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması

Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulanması bu kongrenin hedefleridir.

Bu hedefler doğrultusunda 10. Kongrede de farklı amaçları olan bilimsel ve teknolojik sunum ve tartışma PLATFORMLARI oluşturulacaktır.

Teskon 2011′de ENERJİ : DÜNDEN DAHA AZ teması ile tükenen birincil enerji kaynakları ile küresel ısınmanın baskısı altında, Tesisat Mühendisliğinin teorisinden uygulamalarına ve eğitimine kadar tüm alanlarındaki her düzeydeki gelişmelerin tartışılması hedeflenmektedir.

Mühendisliğin en temel amacı, her fonksiyonda ve anda, ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamaklarından başlayarak, insanların yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu temel amaca hizmet edebilmek için mühendisler, enerji ve malzeme kullanarak, araç ve gereçler yaratır ve bunları insanların hizmetine sunarlar. Bu anlamda dünyaya bakıldığı zaman, insanların, farklı seviyelerde enerji ve malzeme kullanan topluluklarda, farklı yaşam seviyelerine ulaştıkları görülür. Bu toplumların bir kısmının günümüz bilim ve teknolojisinin imkan verdiği en üst sınırlarda yaşam kalitesini  sürdürdükleri, bir kısmının ise henüz en alt seviyedeki ihtiyaçları için gerekli düzeylere ulaşamadıkları gözlemlenir. Yaşam kaliteleri arasındaki bu farklılığın en büyük nedeni ekonomik farklılıklardır. Ekonomik olarak güçlü toplumların yaşam kalitelerinin daha yüksek, güçsüz olanların ise daha düşük olduğu gözlenen bir gerçektir. Bir başka gerçek de, günümüze kadar hız ve dağılım farklılıklarıyla birlikte tüm toplumların yaşam kalitesinin artmaya devam etmesidir. Ancak, yirminci yüzyıl’ın son çeyreğinden başlayarak yirmibirinci yüzyıla yetişkin olarak giren enerji ve buna bağlı küresel ısınma problemleri, ekonomik olarak gelişmiş ülke insanlarının yaşam seviyelerinin var oldukları düzeyde sürdürülebilmesini, gelişmemiş toplumların ise en azından gelişmiş toplumlar seviyesine ulaşmasını tehdit etmektedir.

Gelecekte, en azından bugün çok fazla bağımlısı olduğumuz konvansiyonel kaynaklara dayanan enerji, niceliksel olarak dünden daha az olacağı gibi, hem günümüz enerji tüketim trendinin azdırdığı küresel ısınma probleminin çözümü için zorunlu olarak, hem de insanların yaşam kalitesinin homojenleştirilmesi ve yükseltilerek sürdürülebilmesi açısından enerji, dünden daha az kullanılmak durumundadır. Bu bağlamda, tesisat mühendisliği alanında çalışan tüm meslektaşlarımız, tesisat mühendisliğinin her bileşeninde, teoriden uygulamaya kadar her alanda, yoğun çalışmalar gerçekleştirmek, enerjinin bu gerçeğinin içselleştirilmesini yaygınlaştıracak düşünsel paylaşım platformlarını da yaratmak durumundadır. Bu nedenle her anlamda ENERJİ: DÜNDEN DAHA AZ bu kongrede ana tema olarak seçilmiştir.

Teskon 2011, Tesisat Mühendisliğinin tüm alanlarında özgün çalışmaları desteklerken, özellikle yarın dünden az olacak enerji’nin, yaşam kalitemizi koruyarak ve/veya yükselterek ama dünden daha az kullanımını, bir başka deyişle daha az ile daha çoğu yaratmayı hedeflemiş, her alandaki tesisat mühendisliği çalışmalarına özel bir çağrı’da bulunmaktadır.

 • Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Psikrometri),
 • Binalarda enerji performansı
 • Bina fiziği
 • İç hava kalitesi
 • Isıl konfor
 • Yapılarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma
 • Tesisatlarda enerji verimliliği
 • Enerji geri kazanımı
 • Isı yalıtımı
 • Sıhhi tesisat
 • Hastahane tesisatları
 • Temiz oda
 • Yangın tesisatları ve yangın güvenliği
 • İklimlendirme
 • Isıtma
 • Havalandırma
 • Soğutma sistemleri
 • Buhar sistemleri
 • Kızgın su tesisatları
 • Tesisatlarda deprem güvenliği
 • Gaz tesisatları(LPG, LNG, CNG, Doğal Gaz)
 • Medikal gaz tesisatları
 • Yüksek yapılarda tesisat
 • Bina otomasyonu
 • Mutfak tesisatları
 • Çamaşırhane tesisatları
 • Arıtma tesisatları
 • Havuz ve filtrasyon
 • Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
 • Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamalar.