WP7V; 7mm ve üstü sac kesme kalıplarında, zımbalarında, yüksek çekme ve basma kuvvetlerinin söz konusu olduğu delikli zımbalarda, makas bıçaklarında kullanılan, hem kimyasal hem de mekanik özellikleri açısında darbe çelikleri ile 1.2379 gibi %12 Cr’lu çeliklerin ortasında yer alır. Yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi 1.2379’da karbür yapıcı ve tokluğu artırıcı elementlerin (Mo ve V) oranlarının WP7V kalite malzemeye göre azdır. Aşağıdaki tabloda da bu elementlerin Aşınma dayanımına ve Sertliğe olan etkilerinin diğer elementlere göre 2 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Alman Dörrenberg Edelstahl patentli WP7V kalite malzeme melez bir çelik olup Soğuk iş takım çeliğinin aşınma dayanımı ile sıcak iş takım çeliğinin yüksek toklukları optimum noktada çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir. Yüksek gerilmelere maruz kalan kalıpların erkek ve dişilerinde, yaşanan dökülme ve kırılma sorunlarını 1.2379’ göre minimize ederek, bakım ve setup maliyetlerini düşürmenize katkı sağlar. Menevişlenmeye karşı direnci yüksek olan WP7V’nin, sıcak kesme ve şişirme yapan zımbalarda yüksek Mo içeriğinden dolayı sıcak aşınmaya karşı dayanımı yüksektir.


 

C

Cr

Mo

V

1.2379

1,55

11,00

0,80

0,90

WP7V

0,50

7,80

1,50

1,50

 

 

Karbon (C)

Çeliğin karbon içeriğini sertleşebilirliği büyük ölçüde arttırılır. Çelikte yüksek karbon içeriği her zaman arzu edilmediği için, alaşım elementlerinin ilavesi ile az karbonlu çeliklerin sertleşebilirliğini arttırma çok bilinen bir durumdur.

 

Krom (Cr)

Yüksek krom değerleri ile çelik paslanmaz hale gelir ve aşınma dayanımı yükselir. Kaynak edebilirlik, krom miktarının artması ile azalır. Krom, karbit elemanlarının oluşumuna geniş ölçüde yardımcı olur. Çekme dayanımı ve akma sınırı artar. Bunların yanısıra krom çentik darbe dayanımını düşürür.

 

Molibden (Mo)

Tane büyümesini önler, sertleşebilme kabiliyetini artırır. Meneviş gevrekliğini giderir. Meneviş sıcaklığından yavaş soğumalarda bazı alaşımların tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelir, bu da kırılganlığa neden olur. Molibden bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırır. Ayrıca molibden çeliklerin sürünme dayancına ve aşınma direncini yükseltir. Alaşımlı takım çeliklerinde önemli bir alaşım elementidir.

 

Vanadyum (V)

Tane küçültme etkisi yaparak çeliklerin akma ve çekme dayanımlarını oldukça artırır. Ayrıca sertleşebilme kabiliyetini artırır, menevişleme ve ikinci sertleşmede olumlu etkileri vardır. Vanadyum, tane küçültücü ve karbür yapıcı etkisi ile,mikro alaşımlı çeliklerde bir mikro alaşım elementidir.